حـ‗_ـس و حـ‗‗الـم خـ‗__‗ـوش نـیـسـ‗__‗ـت

(( ... دلم گرفتـه …. خـیلی دلم گرفته…. انگار عمریسـت آسمان ابریست و باران نــمیبــارد ))

ساده با تو حرف می زنم

مثل آب

با درخت

مثل نور

با گیاه

مثل شب نورد_خسته ای

با نگاه ماه

نوشته شده در یکشنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۱ساعت 13:5 توسط ▇▓▒░► عماد ، ع ◄░▒▓▇|
██╬ خــــط خــــطی هـاے گـذشـتــــــه ╬██
» ╣ ـــــــــال نــــــــــو مبارکــــــــــ ... ╠
» ╣ افــــــســــــوســـــــ ... ╠
» ╣ یــــاבاشــــتـــــ امـــروز ... ╠
» ╣ یــــاבاشــــتـــــ امـــروز ... ╠
» ╣ خـــــــــدای مـــهـــــربـــانــــم .... ╠
» ╣ یــــاבاشــــتـــــ امـــروز ... ╠
» ╣ دلــــــتـــنــــگــــــ ... ╠
» ╣ یــــاבاشــــتـــــ امـــروز ... ╠
» ╣ عـــــطـــر تـــنـــتــــــ... ╠
» ╣ ســخـــنــــی بــــا مــــخاطــبـــــان ... ╠
» ╣ یــــــلــــدا مــبـــــارکــــــ... ╠
» ╣ بــــی تـــــو بـــه بــــهـــــشـــتـــــ هـــم نــمــیــــــروم ... ╠
» ╣ ای کـــــــــاشــــــــــ... ╠
» ╣ الـســـلام عـلیــــک یــا حـسیـــن ابن عــلــی ... ╠
» ╣ جــــــاده زنـــــدگـــــی ... ╠
» ╣ فــــصــــل رســـیـــــــــدن ... ╠
» ╣ بــــــاران پــــایــیــــــزی ... ╠
» ╣ بـــرایــــت اَرزو مـیــکــنـــم ، بـــرایـــــــم اَرزو کـــن ... ╠
» ╣ اولـــیــــن روز تــــنـــهــــایــــی ... ╠
» ╣ انــشــاالــلــه حــاجــتــــ هــمــتــــون روا ... ╠
» ╣ بــاز امــد بــوی مــاه مــهـــر ... ╠
» ╣ خــــداحـــافـــظ تــــابـســــتـان ... ╠
» ╣ اطـــــــاقـــــــ ابــــــی ... ╠
» ╣ شـــعـــر پــــیـــدا شـــد و مــــن ... ╠
» ╣ بـــه تـــو فـــکــر مــی کــنــم ... ╠
» ╣ دیـــگــر دیــر اســـت بــرای ایــن حــرفــهــا ... ╠
» ╣ چــــــای شـــــیـــــریــــــن ... ╠
» ╣ کــــاش وفـــــادار بــــــودی ... ╠
» ╣ هــــوای ســنــــگــــیــن نــــبـــودنـــت ... ╠
» ╣ اَمـــد خــبـــر از عـــرش ، وداع رمـــضـــان اســـت ... ╠

██╬ Start = 15/shahrivar/1390 ██╬